Strona główna > Aktualności > Konferencja CONTRA RAK
12 czerwca 2016 roku na Sali Widowiskowej Domu Kultury w Wolbromiu o godzinie 10-tej odbędzie się Konferencja poświęcona zagadnieniom profilaktyki onkologicznej Contra RAK -problemy profilaktyki onkologicznej w praktyce
Konferencja otrzymała Patronat Honorowy Marszałka Województwa Małopolskiego pana Jacka Krupy a także Patronat Honorowy Starosty Olkuskiego pana Pawła Piasnego i Patronat Honorowy Burmistrza Miasta i Gminy pana Adama Zielnika.
Nowotwory złośliwe należą do najpoważniejszych zagrożeń życia Polaków. Problematykę tych zagrożeń omówią nasi prelegenci: dr Ida Cedrych, konsultant wojewódzki ds. onkologii klinicznej, kierownik Kliniki Nowotworów Układowych i Uogólnionych w Krakowie,  dr Katarzyna Jaśko (laureatka plebiscytu GK Lekarz Małopolski),przedstawiciel NFZ pani Elżbieta Sołtys oraz dyrektor Biura Cechu w Olkuszu pani Beata Dąbrowa.Na Konferencję zapraszamy przedstawicieli samorządów, pracodawców i działaczy społecznych. Chcemy przedstawić zebranym dostępne programy profilaktyczne, najczęściej występujące w Małopolsce i powiecie olkuskim rodzaje nowotworów, jak i koszty ponoszone przez państwo a także przez pracodawców, związane z leczeniem onkologicznym. Zaprosimy obecnych do dyskusji , jakimi metodami możemy walczyć z narastającym problemem. Tym bardziej, że choroba onkologiczna ma wymiar nie tylko medyczny ale i społeczny. Profilaktyka nowotworowa, świadomość zagrożenia, propagowanie zdrowego stylu życia i częste badania są kluczem do poprawy sytuacji. Tylko szeroki front działań może przynieść rezultaty.
Konferencja ma charakter zamknięty. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Chęć udziału prosimy zgłaszać na adres: rosavita.ekg@gmail.com  lub telefonicznie 730 00 85 45.
Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji CONTRA RAK
  Elżbieta Katarzyna Gardeła
Prezes Fundacji Rosa Vita

country rak_plak gotowy

Twój adres e-mail nie będzie publikowany.